< back to portfolio

Jiříkovo vidění

The World According to My Dad

2023 / 77 min.

Brněnský samorost, materiálový fyzik a vášnivý kutil RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc., má ideu, jak zachránit planetu. Nikdo ho ale neposlouchá. Jeho dceru Martu, hudebnici a matku dvou dětí, to štve. Bere kameru a jde s tátou „do světa“. Chce prověřit, jestli by svět mohl fungovat tak, jak si otec představuje. Humor do filmu přinášejí jejich rozdílné charaktery a společně vymyšlené strategie, jak a komu ideu předkládat; setkají se s ekology, aktivisty, experty a politiky, aby se z kuchyně dostali až na světový klimatický summit. Pokusy o pronikání do veřejných struktur obnažují povahu moci, která rozhoduje o tom, kdo, s jakým tématem a kam může vstupovat.

Všichni oslovení se shodují na tom, že Jiřího ustanovení světa by bylo ideálním řešením. Přesto po čtyřech letech putování se svojí myšlenkou celosvětové uhlíkové daně a dividendy pro všechny stojí sami proti všem. Přicházejí s nápadem příliš pozdě? Nebo příliš brzy? Ačkoliv se jim nedaří uspět na poli mezinárodní politiky, objevují nečekané rozměry svého společného vztahu a díky tomu jedou ze světového summitu v Glasgow domů s písní na rtech. “Tax The Carbon Globally!”

Silný osobní příběh, Jiřího humor a charisma, Martiny originální písně, syrový filmový materiál a inspirativní nápad na záchranu planety vytváří nepřehlédnutelný snímek s potenciálním celospolečenským dopadem.

Brno maverick, materials physicist and passionate handyman RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc., has an idea to save the planet. But nobody listens to him. His daughter Marta, a musician and mother of two, resents it. She takes her camera and goes “into the wild“ with her dad. She wants to check if the world could work the way the father imagines. The humor in the film is brought by different characters and their mutual strategies on how to present the idea; they will meet environmentalists, activists, experts and politicians to get to the world climate summit. These attempts to break into public structures expose the nature of power that decides who can enter, with what topic and where.

All these contacted experts agree that Jiří’s establishment of the world would be an ideal solution. Yet after four years of wandering with his idea of ​​a global carbon tax and dividends for all, he stands alone against all. Are they coming up with the idea too late? Or too soon? A strong personal story, Jiří’s humor and charisma, Marta’s original songs, raw film material and an inspiring idea to save the planet create an unmissable film with a potential planetary social impact.

Credits

Written and directed by: Marta Kovářová
Producer: Jan Bodnár – Gnomon
Co-producer: Sylvia Panáková – Dayhey (SK), Marta Kovářová
Dramaturgy: Jan Gogola ml.
DOP: Petr Kačírek, Marta Kovářová
Editing: Varvara Šatunova
Sound recorded by: Michal Gazdag
Sound design: Klára Jašková

The film was supported by: Czech Film Fund & JFNF – South Moravian Film Fund

Festivals & Awards

  • Ji.hlava IDFF 2023 – Student Jury Award & Online Audience Award
  • One World Slovakia IFDF 2023 – Special Mention
  • One World IDFF 2024 – Official Selection in Czech Competition

​Media