< back to portfolio

Bydlet proti všem

Housing Against Everyone

2021 / 90 min.

Nedostupnost důstojného bydlení se stalo přehlíženou každodenní realitou, ve které nejen výše platu, ale i barva pleti rozhoduje o tom, zda se pro vás zanedbaná ubytovna stane celoživotním domovem. 

Dokumentární film Bydlet proti všem vypráví několikaletý příběh města, jehož nové vedení se v čele s čerstvě zvoleným občanským hnutím rozhodla vyzkoušet inovativní způsob boje proti „byznysu s chudobou“, tzv. Rapid Rehousing. Principem má být okamžité zabydlení rodin v bytové nouzi do stabilního a důstojného domova, který si mohou při řádném placení nájmu udržet. Pomoc nejvíce poškozeným rodinám, které si s sebou ve spirále chudoby vlečou dluhy a další problémy, však vyvolala zásadní odpor části politické reprezentace a postupně i obyvatel města. Řetězec sporů přerůstá v dramatický společenský konflikt odhalující nejen krizi mezilidské solidarity a tradiční sociální politiky, ale především mezinárodní problém zhoršující se situace dostupného bydlení.

Housing Against Everyone tells the story of the city of Brno in Czech republic where a new government consisted of new progresive grass-root party decided to try one of the new ways of combating ‘poverty business’ known as Housing First. Its aim was to demonstrate the thesis that the pathological spiral of poverty can be eradicated by ensuring stable housing. Fifty families at risk of extreme housing deprivation were selected as part of this unique approach to tackling housing deprivation and the trade in poverty on a European scale. For two years, selected families were guaranteed stable and dignified housing and regular cooperation with social workers who were their helping partners. However, many people in the poverty spiral carry their debt and unpaid past rent with them, which causes doubt in people and resistance among some political representatives as well as the town’s citizens. The chain of controversy grows into a dramatic social conflict revealing not only the crisis of interpersonal solidarity and traditional social policy, but above all the international problem worsening the situation of affordable housing.

The film is available online on dafilms

Credits

​Directed by: Tomáš Hlaváček
Written by: Tomáš Hlaváček, Petra Hlaváčková
Produced by: D1film, GUERILLAfilm, VIRUSfilm
Dramaturgy: Vít Janeček, Petra Hlaváčková
DOP: Tomáš Hlaváček, Petra Hlaváčková
Editing: Tomáš Hlaváček, Varvara Šatunova
Sound: Jan Úlehlav
Music: Andrej Nechaj, Simo Hakalisto, Martin Bukáček
Graphic Design: Andreas Töpfer

The film was supported by: JFNF – South Moravian Film Fund

Festivals & Awards

  • Jeden svět 2021 / One World 2021 – Special Jury Award (Czech Competition)
  • Annual Pavel Koutecký Award and ELBE DOCK IDFF 2022 – nomination to Pavel Koutecký Award

Media