top of page

Bydlet proti všem
Housing Against Everyone
2021 / 90 min.

Nedostupnost důstojného bydlení se stalo přehlíženou každodenní realitou, ve které nejen výše platu, ale i barva pleti rozhoduje o tom, zda se pro vás zanedbaná ubytovna stane celoživotním domovem. 

 

Dokumentární film Bydlet proti všem vypráví několikaletý příběh města, jehož nové vedení se v čele s čerstvě zvoleným občanským hnutím rozhodla vyzkoušet inovativní způsob boje proti „byznysu s chudobou“, tzv. Rapid Rehousing. Principem má být okamžité zabydlení rodin v bytové nouzi do stabilního a důstojného domova, který si mohou při řádném placení nájmu udržet. Pomoc nejvíce poškozeným rodinám, které si s sebou ve spirále chudoby vlečou dluhy a další problémy, však vyvolala zásadní odpor části politické reprezentace a postupně i obyvatel města. Řetězec sporů přerůstá v dramatický společenský konflikt odhalující nejen krizi mezilidské solidarity a tradiční sociální politiky, ale především mezinárodní problém zhoršující se situace dostupného bydlení.

Housing Against Everyone tells the story of the city of Brno in Czech republic where a new government consisted of new progresive grass-root party decided to try one of the new ways of combating ‘poverty business’ known as Housing First. Its aim was to demonstrate the thesis that the pathological spiral of poverty can be eradicated by ensuring stable housing. Fifty families at risk of extreme housing deprivation were selected as part of this unique approach to tackling housing deprivation and the trade in poverty on a European scale. For two years, selected families were guaranteed stable and dignified housing and regular cooperation with social workers who were their helping partners. However, many people in the poverty spiral carry their debt and unpaid past rent with them, which causes doubt in people and resistance among some political representatives as well as the town’s citizens. The chain of controversy grows into a dramatic social conflict revealing not only the crisis of interpersonal solidarity and traditional social policy, but above all the international problem worsening the situation of affordable housing.

The movie HOUSING AGAINST EVERYONE presents a multi-layered time-lapse documentary is thus told chronologically, the viewer will encounter storylines dedicated to individual families and their social workers. 

bydlet_proti_vsem.jpg

Credits

Directed by: Tomáš Hlaváček

Written by: Tomáš Hlaváček, Petra Hlaváčková

Produced by: Vít Janeček - D1film, GUERILLAfilm, VIRUSfilm

Dramaturgy: Vít Janeček, Petra Hlaváčková

Cinematography: Tomáš Hlaváček, Petra Hlaváčková

Editing: Tomáš Hlaváček, Varvara Šatunova

Sound: Jan Úlehlav

Music: Andrej Nechaj, Simo Hakalisto, Martin Bukáček

Graphic Design: Andreas Töpfer

Supported by: JFNF - South Moravian Film Fund

Czech_Competition_Special_Mention_2021_E.png

festival Jeden svět 2021 / film festival One World 2021

Česká soutěž - Zvláštní cena poroty

Czech competition - Special Jury Award

Cena Pavla Kouteckého a MFF ELBE DOCK 2022

Annual Pavel Koutecký Award and ELBE DOCK IDFF 2022

nominace na cenu Pavla Kouteckého

nomination to Pavel Koutecký Award

bottom of page